Dofinansowania na zbiornik na gnojowicę

Dnia  29-12-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła  nabór wniosków na dofinansowania związane z ochroną wód przed azotanami pochodzenia zwierzęcego.

Pomoc może zostać przyznana na inwestycje zapewniające  dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w „Programie działań  mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych. Dofinansowanie można dostać między innymi na elastyczne zbiorniki do magazynowania gnojowicy.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji poniesionych kosztów i wynosi odpowiednio do:

  • 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez “młodego rolnika”
  • 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego “młodym rolnikiem” .
    Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Nabór wniosków potrwa do 26-02-2021, więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/chron-wody-przed-azotanami-pochodzenia-rolniczego-zloz-wniosek-o-dofinansowanie.html

Zapraszamy do kontaktu.

1 lutego 2021