Gnojowica

Sortowanie

Zbiorniki na gnojowicę i poferment

Zbiorniki , które są dedykowane do sektora rolniczego i biogazowego. Specjalna tkanina techniczna, przeznaczona jest do kontaktu z nawozami naturalnymi i pofermentem. Zapewnia to bezpieczne i szczelne ich magazynowanie, które również skutecznie ogranicza emisję gazów i zapachów.

Zbiornik Farmer typ S zapewnia magazynowanie nawozów naturalnych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. (tzw. Dyrektywa Azotanowa”) oraz polskimi rozporządzeniami obowiązującymi od 26.07.2018 r. w ramach programu azotanowego.

Elastyczny zbiornik umożliwia również Gospodarstwom Rolnym stworzenie szybkiego, dodatkowego bufora zarówno na swoim terenie, jak i w pobliżu terenów docelowego zrzutu gnojowicy. Zbiorniki poduszkowe nie posiadają mieszadeł, a odwracanie procesu frakcjonowania się gnojowicy może odbywać się za pomocą m.in.: stworzenia zamkniętego układu pompa-zbiornik lub zastosowania specjalnych preparatów.