Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy a przepisy stosowania wanien wychwytowych

Jak podaje Główny Inspektor Pracy (pip.gov.pl), od 22 czerwca br. “Inspektorzy pracy przystąpią do wykonywania powierzonych zadań w pełnym zakresie”. Czy wiesz, że jeśli Twój zakład pracy używa lub magazynuje substancje niebezpieczne, musi posiadać zabezpieczenia chroniące pracowników oraz środowisko? Czy znasz wszystkie przepisy obligujące do stosowania wanien wychwytowych lub tac ociekowych?

Wspomina o tym m.in: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Poniżej kilka wybranych fragmentów:

(26.09.1997): § 95. 1. Przy przechowywaniu ciekłego materiału niebezpiecznego w stałych zbiornikach należy: stosować odpowiednie zabezpieczenia przed rozle­waniem i rozprzestrzenianiem się zawartości zbior­nika w razie jego uszkodzenia, jak np. wanny, ryn­ny, koryta, zbiorniki rezerwowe,

(2.03.2007): § 11. Zakład pracy powinien być wyposażony w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu lub skażeniu, w stopniu szkodliwym dla zdrowia ludzkiego — powietrza, gruntu oraz wód — substancjami chemicznymi, pyłami, środkami promieniotwórczymi albo szkodliwymi czynnikami biologicznymi, w związku z produkcją bądź inną działalnością zakładu pracy.”

 

wanna wychwytowa przepisy

 

29 czerwca 2020