O Spółce

Exflo Sp. z o.o.

Exflo Sp. z o.o. (wcześniej Well Equipment International Poland Sp. z o.o.) to polskie przedsiębiorstwo, założone w 2011 roku. Początkowo firma związana była głównie z branżą wiertniczą oraz “oil and gas” oferując głównie urządzenia i akcesoria wiertnicze, a także zbiorniki elastyczne. Obecnie firma oferuje usługi i produkty wytworzone w oparciu o specjalistyczne tkaniny techniczne.

Oferta Exflo to połączenie kreatywnego podejścia do wyzwań otrzymywanych od klientów, doświadczenia, współpracy z laboratoriami badawczymi i konstruktorami oraz najlepszymi światowymi dostawcami komponentów.

Do grona głównych produktów Exflo należą wanny wychwytowe do zabezpieczania niekontrolowanych wycieków, maty dźwiękochłonne do tymczasowej redukcji hałasu oraz przenośne, elastyczne zbiorniki. Ponadto Spółka specjalizuje się w usłudze transferu i magazynowania wody w zbiornikach elastycznych do celów poszukiwania ropy i gazu, redukcji hałasu przy pracach wiertniczych i budowlanych za pomocą przenośnych mat dźwiękochłonnych, a także obróbce membran elastycznych.

Główna baza operacyjna Exflo Sp. z o.o. mieści się w Gdyni przy ulicy Hutniczej 59.

W oparciu o doświadczenie, wymagania jakościowe i formalne naszych klientów oraz własne dążenie do stałego ulepszania swojej pracy, Spółka wypracowała własny system QHSE, który ma zapewniać możliwie najlepszy poziom jakości produktów i usług, bezpieczeństwa pracowników i środowiska.

Do grona klientów Exflo należą m.in: