Polityka QHSE

Quality – Jakość

Health & Safety – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP)

Environment – Ochrona Środowiska

Pragniemy korzystać z możliwie najlepszych praktyk dotyczących produkcji i świadczenia usług, aby zapewniać ich najwyższą jakość, a równocześnie dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy a także o zasoby środowiska naturalnego. Doświadczenie i filozofia Exflo, międzynarodowe normy oraz wysokie wymagania systemów jakościowych naszych kontrahentów przekładają się na system QHSE, który stworzyliśmy i zgodnie, z którym pracujemy.

Nasz system obejmuje następujące dokumenty: