Ekrany akustyczne
maty dźwiękochłonne


Przepisy, montaż, wynajem

Pracom budowlanym towarzyszy nieodłączny problem hałasu czyli dźwięków mogących negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Rozchodzące się przestrzennie fale dźwiękowe są drganiami cząsteczek powietrza, a poprzez zmianę ich zagęszczenia powstaje różnica ciśnień. Bardzo głośne dźwięki czyli duże różnice ciśnień mogą przyczynić się do uszkodzenia słuchu oraz innych organów w ludzkim ciele. Dlatego ważne jest zapobieganie i redukowanie hałasu wszędzie tam, gdzie może on być zagrożeniem. Skutecznym narzędziem do ograniczenia wpływu hałasu są ekrany akustyczne i maty dźwiękochłonne.

Ekrany akustyczne - Przepisy

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” opisuje wszystkie niezbędne regulacje w zakresie ochrony przed hałasem dla poszczególnych terenów. Odpowiednio dla strefy mieszkaniowej jednorodzinnej maksymalne wartości decybeli wynoszą (pora dzienna / nocna) 50 / 40dB. W strefie mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego są to 55 / 45dB. W strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców, dozwolone jest natężenie hałasu o wartościach 55 / 45dB. Przy pomiarach hałasu należy uwzględnić osiem najmniej korzystnych godzin następujących po sobie. Gdy wartości te są przekraczane, z pomocą przychodzą właśnie ekrany akustyczne. Dzięki zastosowaniu odpowiednio rozmieszczonych ekranów akustycznych, przepisy mogą być przestrzegane, możliwe staje się prowadzenie robót budowlanych w terenie zabudowanym, a ludzie mogą uniknąć uszczerbku na zdrowiu i spokojnie funkcjonować.

Maty dźwiękochłonne Exnoiser R25

Redukcja hałasu do 25 dB

Exnoiser R25 maksymalnie redukują hałas do 25 dB już w pojedynczej warstwie. Maty Dźwiękochłonne uzyskały wynik w badaniu wykonanym przez akredytowane Laboratorium Badań Wibroakustycznych Centrum Techniki Okrętowej S.A. Firma Exflo stworzyła maty Exnoiser w celu efektywnej redukcji hałasu, zwłaszcza w warunkach zewnętrznych i stałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne. Wymiary oraz układ otworów montażowych pozwalają wielokrotnie i modułowo łączyć je ze sobą i budować bezpieczne, wielkopowierzchniowe ekrany akustyczne na bazie dowolnych konstrukcji. W zależności od wymagań dotyczących wysokości ekranowania, maty te mogą być montowane na ogrodzeniach ażurowych, rusztowaniach oraz innych konstrukcjach o odpowiednim rozmiarze. Równie istotne jest pełne dostosowanie do lokalnej strefy wiatrowej.

Właściwości akustyczne mat Exnoiser R25

Właściwości akustyczne mat Exnoiser R25 zostały potwierdzone raportem z badania nr RS-2018/B-268 z dnia 11.07.2018, wykonanym przez Laboratorium Badań Wibroakustycznych Centrum Techniki Okrętowej S.A (izolacyjność akustyczna i znormalizowana różnica ciśnienia akustycznego wg PN-EN ISO 10140-2:2011, akredytacja PCA AB1241).

Wyniki pomiarów
Wskaźnik Dotyczy Norma wskaźnika Wartość wskaźnika
Rw wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej PN-EN ISO 717-1:2013 22 (-1; -3) dB
Dw znormalizowana różnica ciśnienia akustycznego PN-EN ISO 717-1:2013 25 (-1; -4) dB

Ekrany akustyczne - Montaż

Charakter rozchodzenia się fal dźwiękowych determinuje sposób rozstawienia ekranów akustycznych – powinny one znajdować się jak najbliżej źródła dźwięku. Warto pamiętać o regule kąta 45⁰ tj. aby występował on w położeniu źródło – wysokość ekranu, źródło-skraj ekranu. Należy również uwzględnić, że silniki i agregaty przy pracy wytwarzają ciepło, a maksymalna temperatura robocza mat dźwiękochłonnych Exnoiser R25 to 70C⁰. Przekroczenie tej wartości będzie skutkować nieodwracalnymi zniszczeniami. Dla uzyskania najlepszego efektu redukcji hałasu zaleca się skorzystanie z profesjonalnej analizy akustycznej, w której zostanie wyznaczona lokalizacja i dokładne parametry ekranu.

Przy montażu należy zwrócić szczególną uwagę na jeszcze kilka istotnych szczegółów. Przede wszystkim przymocowanie każdej maty Exnoiser w odpowiedniej ilości punktów montażowych (najczęściej za pomocą mocnych opasek kablowych) i najlepiej na solidnie zakotwiczonej konstrukcji oporowej, dla której przewidziano siły parcia wiatru. Ponadto maty dźwiękochłonne nigdy nie powinny ocierać się pod wpływem wiatru o kanciaste elementy konstrukcji. Zapobiegnie to ich rozdarciu.

Ekran akustyczny i jego koszt

Przedstawiono powyżej opis zalet charakteryzujących ekran akustyczny z użyciem mat dźwiękochłonnych Exnoiser. Cena takiego rozwiązania nie jest wysoka zważywszy na jego mobilność i szereg korzyści, które niesie dla inwestora. Aby uniknąć zakupu przy krótkich realizacjach, przenośny ekran akustyczny można utworzyć wynajmując jego elementy. Można również skorzystać z pełnej kompleksowej obsługi zagadnienia hałasu, w której skład wchodzi: analiza akustyczna, montaż i demontaż konstrukcji, zakup lub wspomniany wynajem.

Po szczegóły zapraszamy do nas. Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

 

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem formularza. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest EXFLO Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Hutnicza 59, 81-061 Gdynia.

    Ekran akustyczny i jego koszt