Maty dźwiękochłonne Exnoiser 1
Maty dźwiękochłonne Exnoiser 3
Maty dźwiękochłonne Exnoiser 2
Maty dźwiękochłonne Exnoiser 4
Maty dźwiękochłonne Exnoiser 1
Maty dźwiękochłonne Exnoiser 3
Maty dźwiękochłonne Exnoiser 2
Maty dźwiękochłonne Exnoiser 4

Maty dźwiękochłonne

testuje se additional info
Pracom budowlanym towarzyszy nieodłączny problem hałasu czyli dźwięków mogących negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Rozchodzące się przestrzennie fale dźwiękowe są drganiami cząsteczek powietrza, a poprzez zmianę ich zagęszczenia powstaje różnica ciśnień. Bardzo głośne dźwięki czyli duże różnice ciśnień mogą przyczynić się do uszkodzenia słuchu oraz innych organów w ludzkim ciele. Dlatego ważne jest zapobieganie i redukowanie hałasu wszędzie tam, gdzie może on być zagrożeniem. Skutecznym narzędziem do ograniczenia wpływu hałasu są ekrany akustyczne i maty dźwiękochłonne.

Zalety – Maty dźwiękochłonne

Redukcja do 25 dB: Ekrany dźwiękochłonne z mat Exnoiser obniżają poziom hałasu nawet do 25 dB.
Odporność na warunki pogodowe: Wodoszczelne i wytrzymałe powleczenie odporne na działanie wiatru, deszczu i śniegu.
Szybki montaż: Nieskomplikowany montaż umożliwia postawienie ekranów w kilka godzin.
Skuteczność potwierdzona badaniami: Potwierdzone badaniami wykonanymi przez Laboratorium Badań Wibroakustycznych Centrum Techniki Okrętowej S.A.
Łączenia modułowe: Ekrany można połączyć ze sobą w poziomie i pionie.
Wyprodukowano w Polsce: Jesteśmy polskim przedsiębiorstwem, które zajmuje się produkcją m.in. mobilnych mat dźwiękochłonnych Exnoiser.
Wytrzymała tkanina: Specjalna, tkanina techniczna z poliestrową siatką zapewnia niezbędną wytrzymałość produktu.

Dopuszczalne poziomy hałasu na budowie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” opisuje wszystkie niezbędne regulacje w zakresie ochrony przed hałasem dla poszczególnych terenów.

 • Odpowiednio dla strefy mieszkaniowej jednorodzinnej maksymalne wartości decybeli wynoszą (pora dzienna / nocna) 50 / 40 dB
 • W strefie mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego są to 55 / 45 dB
 • W strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców, dozwolone jest natężenie hałasu o wartościach 55 / 45 dB

Przy pomiarach hałasu należy uwzględnić osiem najmniej korzystnych godzin następujących po sobie. Gdy wartości te są przekraczane, z pomocą przychodzą właśnie ekrany akustyczne. Dzięki zastosowaniu odpowiednio rozmieszczonych ekranów akustycznych, przepisy mogą być przestrzegane, możliwe staje się prowadzenie robót budowlanych w terenie zabudowanym, a ludzie mogą uniknąć uszczerbku na zdrowiu i spokojnie funkcjonować.

Maty dźwiękochłonne

Redukcja hałasu do 25dB

Exnoiser R25 maksymalnie redukują hałas do 25 dB już w pojedynczej warstwie. Maty Dźwiękochłonne uzyskały wynik w badaniu wykonanym przez akredytowane Laboratorium Badań Wibroakustycznych Centrum Techniki Okrętowej S.A. Firma Exflo stworzyła maty Exnoiser w celu efektywnej redukcji hałasu, zwłaszcza w warunkach zewnętrznych i stałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne. Wymiary oraz układ otworów montażowych pozwalają wielokrotnie i modułowo łączyć je ze sobą i budować bezpieczne, wielkopowierzchniowe ekrany akustyczne na bazie dowolnych konstrukcji. W zależności od wymagań dotyczących wysokości ekranowania, maty te mogą być montowane na ogrodzeniach ażurowych, rusztowaniach oraz innych konstrukcjach o odpowiednim rozmiarze. Równie istotne jest pełne dostosowanie do lokalnej strefy wiatrowej.

Mata Exnoiser – dane techniczne

 • Wymiary – 2,05 m x 1,20 m
 • Wymiary w osiach połączeń 2,00 m x 1,05 m
 • Waga – 14,8 kg
  Przenośne ekrany akustyczne

  Właściwości akustyczne – wyniki potwierdzone badaniami

  Właściwości akustyczne mat Exnoiser R25 zostały potwierdzone raportem z badania nr RS-2018/B-268 z dnia 11.07.2018, wykonanym przez Laboratorium Badań Wibroakustycznych Centrum Techniki Okrętowej S.A (izolacyjność akustyczna i znormalizowana różnica ciśnienia akustycznego wg PN-EN ISO 10140-2:2011, akredytacja PCA AB1241).

  Wskaźnik Dotyczy Norma wskaźnika Wartość wskaźnika
  Rw wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej PN-EN ISO 717-1:2013 22 (-1; -3) dB
  Dw znormalizowana różnica ciśnienia akustycznego PN-EN ISO 717-1:2013 25 (-1; -4) dB
   Wyniki badań akustycznych

   Wyniki badań akustycznych

   Charakter rozchodzenia się fal dźwiękowych determinuje sposób rozstawienia ekranów akustycznych – powinny one znajdować się jak najbliżej źródła dźwięku. Warto pamiętać o regule kąta 45⁰ tj. aby występował on w położeniu źródło – wysokość ekranu, źródło-skraj ekranu. Należy również uwzględnić, że silniki i agregaty przy pracy wytwarzają ciepło, a maksymalna temperatura robocza mat dźwiękochłonnych Exnoiser R25 to 70C⁰. Przekroczenie tej wartości będzie skutkować nieodwracalnymi zniszczeniami. Dla uzyskania najlepszego efektu redukcji hałasu zaleca się skorzystanie z profesjonalnej analizy akustycznej, w której zostanie wyznaczona lokalizacja i dokładne parametry ekranu.

   Montaż ekranów akustycznych

   Przy montażu należy zwrócić szczególną uwagę na jeszcze kilka istotnych szczegółów. Przede wszystkim przymocowanie każdej maty Exnoiser w odpowiedniej ilości punktów montażowych (najczęściej za pomocą mocnych opasek kablowych) i najlepiej na solidnie zakotwiczonej konstrukcji oporowej, dla której przewidziano siły parcia wiatru. Ponadto maty dźwiękochłonne nigdy nie powinny ocierać się pod wpływem wiatru o kanciaste elementy konstrukcji. Zapobiegnie to ich rozdarciu.

   Montaż ekranów dźwiękochłonnych

   Montaż ekranów dźwiękochłonnych

   Cennik

   Cena maty Exnoiser R25 wynosi 1075 zł netto (1 332 zł brutto z 23% VAT). Natomiast cena ekranu akustycznego (mata Exnoiser R25 + konstrukcja) jest wyceniana indywidualnie.

   Liczba Exnoiserów Cena netto Cena brutto
   1. 1 sztuka 1075,00 zł 1 332,25 zł
   2. Powyżej 30 sztuk 967,50 zł 1 189,41 zł

   Możliwość wynajmu

   Oferujemy możliwość wynajmu mat dźwiękochłonnych. Zdajemy sobie sprawę, że w wielu przypadkach, zwłaszcza przy zmieniającej się ilości projektów, korzystniejsze jest skorzystanie z takiej usługi. Wynajem może mieć charakter krótkoterminowy lub długoterminowy. Zapraszamy do sprawdzenie szczegółów na podstronie.

   WYNAJEM