Maty dźwiękochłonne

Maty dźwiękochłonne

testuje se additional info
Pracom budowlanym towarzyszy nieodłączny problem hałasu czyli dźwięków mogących negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Rozchodzące się przestrzennie fale dźwiękowe są drganiami cząsteczek powietrza, a poprzez zmianę ich zagęszczenia powstaje różnica ciśnień. Bardzo głośne dźwięki czyli duże różnice ciśnień mogą przyczynić się do uszkodzenia słuchu oraz innych organów w ludzkim ciele. Dlatego ważne jest zapobieganie i redukowanie hałasu wszędzie tam, gdzie może on być zagrożeniem. Skutecznym narzędziem do ograniczenia wpływu hałasu są ekrany akustyczne i maty dźwiękochłonne.

Zalety – Maty dźwiękochłonne

Redukcja do 25 dB: Ekrany dźwiękochłonne z mat Exnoiser obniżają poziom hałasu nawet do 25 dB.
Odporność na warunki pogodowe: Wodoszczelne i wytrzymałe powleczenie odporne na działanie wiatru, deszczu i śniegu.
Szybki montaż: Nieskomplikowany montaż umożliwia postawienie ekranów w kilka godzin.
Skuteczność potwierdzona badaniami: Potwierdzone badaniami wykonanymi przez Laboratorium Badań Wibroakustycznych Centrum Techniki Okrętowej S.A.
Łączenia modułowe: Ekrany można połączyć ze sobą w poziomie i pionie.
Wyprodukowano w Polsce: Jesteśmy polskim przedsiębiorstwem, które zajmuje się produkcją m.in. mobilnych mat dźwiękochłonnych Exnoiser.
Wytrzymała tkanina: Specjalna, tkanina techniczna z poliestrową siatką zapewnia niezbędną wytrzymałość produktu.

Dopuszczalne poziomy hałasu na budowie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” opisuje wszystkie niezbędne regulacje w zakresie ochrony przed hałasem dla poszczególnych terenów.

 • Odpowiednio dla strefy mieszkaniowej jednorodzinnej maksymalne wartości decybeli wynoszą (pora dzienna / nocna) 50 / 40 dB
 • W strefie mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego są to 55 / 45 dB
 • W strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców, dozwolone jest natężenie hałasu o wartościach 55 / 45 dB

Przy pomiarach hałasu należy uwzględnić osiem najmniej korzystnych godzin następujących po sobie. Gdy wartości te są przekraczane, z pomocą przychodzą właśnie ekrany akustyczne. Dzięki zastosowaniu odpowiednio rozmieszczonych ekranów akustycznych, przepisy mogą być przestrzegane, możliwe staje się prowadzenie robót budowlanych w terenie zabudowanym, a ludzie mogą uniknąć uszczerbku na zdrowiu i spokojnie funkcjonować.

Maty dźwiękochłonne

Redukcja hałasu do 25dB

Exnoiser R25 maksymalnie redukują hałas do 25 dB już w pojedynczej warstwie. Maty Dźwiękochłonne uzyskały wynik w badaniu wykonanym przez akredytowane Laboratorium Badań Wibroakustycznych Centrum Techniki Okrętowej S.A. Firma Exflo stworzyła maty Exnoiser w celu efektywnej redukcji hałasu, zwłaszcza w warunkach zewnętrznych i stałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne. Wymiary oraz układ otworów montażowych pozwalają wielokrotnie i modułowo łączyć je ze sobą i budować bezpieczne, wielkopowierzchniowe ekrany akustyczne na bazie dowolnych konstrukcji. W zależności od wymagań dotyczących wysokości ekranowania, maty te mogą być montowane na ogrodzeniach ażurowych, rusztowaniach oraz innych konstrukcjach o odpowiednim rozmiarze. Równie istotne jest pełne dostosowanie do lokalnej strefy wiatrowej.

Mata Exnoiser – dane techniczne

 • Wymiary – 2,05 m x 1,20 m
 • Wymiary w osiach połączeń 2,00 m x 1,05 m
 • Waga – 14,8 kg
  Przenośne ekrany akustyczne

  Właściwości akustyczne – wyniki potwierdzone badaniami

  Właściwości akustyczne mat Exnoiser R25 zostały potwierdzone raportem z badania nr RS-2018/B-268 z dnia 11.07.2018, wykonanym przez Laboratorium Badań Wibroakustycznych Centrum Techniki Okrętowej S.A (izolacyjność akustyczna i znormalizowana różnica ciśnienia akustycznego wg PN-EN ISO 10140-2:2011, akredytacja PCA AB1241).

  Wskaźnik Dotyczy Norma wskaźnika Wartość wskaźnika
  Rw wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej PN-EN ISO 717-1:2013 22 (-1; -3) dB
  Dw znormalizowana różnica ciśnienia akustycznego PN-EN ISO 717-1:2013 25 (-1; -4) dB
   Wyniki badań akustycznych

   Wyniki badań akustycznych

   Charakter rozchodzenia się fal dźwiękowych determinuje sposób rozstawienia ekranów akustycznych – powinny one znajdować się jak najbliżej źródła dźwięku. Warto pamiętać o regule kąta 45⁰ tj. aby występował on w położeniu źródło – wysokość ekranu, źródło-skraj ekranu. Należy również uwzględnić, że silniki i agregaty przy pracy wytwarzają ciepło, a maksymalna temperatura robocza mat dźwiękochłonnych Exnoiser R25 to 70C⁰. Przekroczenie tej wartości będzie skutkować nieodwracalnymi zniszczeniami. Dla uzyskania najlepszego efektu redukcji hałasu zaleca się skorzystanie z profesjonalnej analizy akustycznej, w której zostanie wyznaczona lokalizacja i dokładne parametry ekranu.

   Montaż ekranów akustycznych

   Przy montażu należy zwrócić szczególną uwagę na jeszcze kilka istotnych szczegółów. Przede wszystkim przymocowanie każdej maty Exnoiser w odpowiedniej ilości punktów montażowych (najczęściej za pomocą mocnych opasek kablowych) i najlepiej na solidnie zakotwiczonej konstrukcji oporowej, dla której przewidziano siły parcia wiatru. Ponadto maty dźwiękochłonne nigdy nie powinny ocierać się pod wpływem wiatru o kanciaste elementy konstrukcji. Zapobiegnie to ich rozdarciu.

   Montaż ekranów dźwiękochłonnych

   Montaż ekranów dźwiękochłonnych

   Cennik

   Cena maty Exnoiser R25 wynosi 1075 zł netto (1 332 zł brutto z 23% VAT). Natomiast cena ekranu akustycznego (mata Exnoiser R25 + konstrukcja) jest wyceniana indywidualnie.

   Liczba Exnoiserów Cena netto Cena brutto
   1. 1 sztuka 1075,00 zł 1 332,25 zł
   2. Powyżej 30 sztuk 967,50 zł 1 189,41 zł

   Możliwość wynajmu

   Oferujemy możliwość wynajmu mat dźwiękochłonnych. Zdajemy sobie sprawę, że w wielu przypadkach, zwłaszcza przy zmieniającej się ilości projektów, korzystniejsze jest skorzystanie z takiej usługi. Wynajem może mieć charakter krótkoterminowy lub długoterminowy. Zapraszamy do sprawdzenie szczegółów na podstronie.

   WYNAJEM