Wanny wychwytowe


Przepisy, wymagania prawne, modele

Magazynowane oraz używane w procesach produkcji lub usług, substancje niebezpieczne mogą stanowić istotne zagrożenie nie tylko dla środowiska ale również dla ludzi.

Niekontrolowany wyciek z paletopojemnika lub beczki może zanieczyścić grunt ale również być przyczyną wypadku w pracy np. oparzenia się pracownika kwasem lub poślizgnięcia się i złamania kończyny.

Aby to zagrożenie zminimalizować stosuje się odpowiednio dobrane wanny wychwytowe.

Produkty Exflo są bezpieczne i funkcjonalne.

Jeśli potrzebujesz pomocy w dobraniu odpowiedniego rozwiązania – porozmawiaj z naszymi doradcami technicznymi.

Wanny wychwytowe - przepisy, wymagania prawne

Przechowywanie i magazynowanie substancji niebezpiecznych wiąże się z ryzykiem na wielu płaszczyznach, w związku z tym kwestia odpowiedniego zabezpieczania obecna jest w polskim prawie, w równie wielu obszarach. Poniżej wymieniamy te główne:

 • Kodeks Pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo Wodne
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

Ze wszystkich jednoznacznie wynika, że w celu ochrony środowiska i pracowników, podmiot (przedsiębiorca – pracodawca) musi stosować rozwiązania technologiczne mające na celu zapobieganie niekontrolowanym wyciekom substancji niebezpiecznych oraz minimalizowanie skutków takich zdarzeń. W związku z tym obowiązkowe jest stosowanie rozwiązań takich jak m.in.: wanny wychwytowe lub tace ociekowe od momentu gdy substancje oznakowane odpowiednimi piktogramami znajdują się na terenie zakładu lub są używane do wykonania usługi poza jego terenem.

 

ARTYKUŁY TEMATYCZNE:

 • Wanny wychwytowe a przepisy: obowiązek czy tylko dobra praktyka? –  KLIKNIJ TUTAJ

Wanny wychwytowe – korzyści

 • Elastyczna wanna wychwytowa od Exflo to gwarancja bezpiecznego i skutecznego przeciwdziałania wobec ryzyka niekontrolowanych wycieków
 • Ograniczanie wycieków to poprawa bezpieczeństwa pracy zgodnego z wymaganiami prawnymi, w tym Kodeksu Pracy
 • Elastyczna Wanna EFB może być dopasowana na wymiar
 • Złożona wanna wychwytowa EFB zajmuje zaledwie kilka procent swojej pojemności
 • Specjalny, wytrzymały materiał umożliwia wjazd i poruszanie się wózka widłowego po całym obszarze wanny (model Plus)
 • Wybierając elastyczne wanny wychwytowe EFB zamiast produktów z polietylenu czy stali, można zaoszczędzić nawet 35% (zwłaszcza przy dużych powierzchniach wanien)
 • Montaż wanny trwa kilka minut i nie wymaga żadnych narzędzi
 • Polski producent, serwis i wsparcie techniczne
 • Zespół doradców technicznych Exflo to certyfikowani auditorzy ISO 140001
 • Exflo zapewnia dla swoich klientów wsparcie ekspertów magazynowania substancji niebezpiecznych

Jak wygląda montaż wanny wychwytowej z tworzywa miękkiego? Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi filmami.

Wanna wychwytowa EFB COMPACT – video instrukcja

Wanna wychwytowa EFB Standard – video instrukcja

Parametry techniczne

Poniżej prezentujemy tabele dla dwóch wersji naszego produktu (podstawowej oraz plus tj. mocniejszej). Tabela odporności chemicznej dotyczy jednakowo dwóch typów membran. Lista związków chemicznych oraz czasu ich kontaktu z membraną wanny wychwytowej EFB jest rozbudowana. Dlatego jeśli nie znajdziecie Państwo pożądanej substancji w tabeli podstawowej, prosimy o kontakt.

Parametry tkaniny Model: EFB BASIC Model: EFB PLUS Zgodność z normą
Masa właściwa 1000g/m2 1365g/m2 Zgodnie z ASTM D 751
Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 400 kg / 5cm 730 kg / 5cm Zgodnie z ASTM D 751
Wytrzymałość na rozciąganie: wątek 380 kg / 5cm 700 kg / 5cm Zgodnie z ASTM D 751
Wytrzymałość na rozdzieranie: osnowa 32 kg 60 kg Zgodnie z ASTM D 751
Wytrzymałość na rozdzieranie – wątek: 25 kg 60 kg Zgodnie z ASTM D 751
Odporność na zimno: – 40°C – 40°C Zgodnie z DIN 53361, ASTM D 2136
Odporność na ciepło: +70°C +70°C Zgodnie z DIN 53361, ASTM D 2136

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ: ZGODNOŚĆ DLA MATERIAŁU ELASTYCZNEGO ZASOBNIKA WANNY WYCHWYTOWEJ EFB

Zgodność dla okresu dwóch lat kontaktu z wymienioną substancją:

Dobra = A;

Słaba = B;

Brak zgodności = C;

( ) = wartość przybliżona

W przypadku wystąpienia oznaczenia B i C możemy zweryfikować substancję pod kątem ilości dób kontaktu z tkaniną zasobnika wanny wychwytowej EFB.Substancja Zgodność
Roztwory wodne
Woda A
2% Solanka chlorku potasu A
10% Solanka chlorku potasu A
Woda morska A
10% Solanka chlorku sodu A
25% Solanka chlorku sodu A
38% Solanka chlorku sodu A
KWASY ORGANICZNE / BEZWODNIKI
50% Roztwór chlorku sodu A
10% Roztworu kwasu octowego (B)
Lodowaty kwas octowy (C)
Bezwodnik octowy (C)
60/40 Kwas octowy / bezwodnik octowy (C)
Kwas akrylowy (C)
KWASY MINERALNE
32% Kwas solny (C)
20% Kwas solny (C)
15% Kwas solny B
Kwas solny / mieszaniny kwasu octowego (C)
ZASADY
50% Roztwór wodorotlenku sodowego A
50% Roztwór wodorotlenku potasu A
50% Roztwór wodorotlenku amonu A
50% Roztwór węglanu potasu A
KOH I mieszaniny potasowo-węglowe A
UTLENIACZE
Nadtlenek wodoru A
Podchloryn sodu A
podchloryn wapnia (A)
Substancja Zgodność
ALKOHOLE / INNE ZW. ORGANICZNE
100% Metanol A
100% Etanol A
100% Izopropanol A
100% Butanol A
Mieszaniny alkoholi A
Alkohole etoksylowany C12 + (A)
Alkohole acetylenowe (tj, alkohol propargilowy) (A)
100% Trietanoloamina (B)
100% Dietanoloamina (B)
100% Monoetanoloamina (B)
70% Chlorek tetrametyloamoniowy (poczwórny) (A)
50% Chlorek tetrametyloamoniowy (poczwórny) (A)
100% Gliceryna A
100% Glikol etylenowy A
100% Glikol dwuetylenowy A
100% Eter monobutylowy glikolu etylenowego (B)
PALIWA I OLEJE
Benzyna B
Nafta oczyszczona A
Olej napędowy A
Ksylen (C)
Toluen C
Benzyna ciężka aromatyczna (HAN) (A
Olej mineralny A
Olej silnikowy A
Uwodorniony olej mineralny, zapłon > 80°C (A)
Olej palmowy (A)
d-Limonen (A)
ANTYUTLENIACZE
Tiosiarczan sodu (A)

PES: Poliester
PCV: Polichlorek Winylu
UV: Ultrafioletowe

Szeroka oferta modeli

Exflo jako producent wanien wychwytowych oferuje klientom zarówno produkty ze swojego katalogu jak i te „szyte na miarę” – ściśle dopasowane do potrzeb klienta. Wanny wychwytowe EFB wykonane są ze specjalistycznej membrany technicznej o wysokiej odporności chemicznej i bardzo dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Model EFB Standard składa się z dwóch elementów: zasobnika oraz osobnych wsporników. Z kolei EFB Compact to wersja gdzie wsporniki są zintegrowane z całością. EFB Mini to natomiast grupa wanien elastycznych, które można łatwo dopasować do półek regałów magazynów chemicznych, itp. Są poręczne, małe i przede wszystkim dzięki zastosowaniu specjalistycznej membrany ich produkcja nie jest kosztowna, ponieważ do jej rozpoczęcia nie jest wymagane utworzenie formy lub wzorca jak w przypadku wanien z twardego tworzywa sztucznego. Szczególną propozycją, jest model IBC Berm, w których duża pojemność (aż 1100 l) zgromadzona jest na małej powierzchni. Odpowiednie wymiary zapewniają 110% wychwytowości.

Wszystkie modele są dostępne w dwóch wersjach: Basic – podstawowej oraz Plus – której parametry mechaniczne są o blisko 70% wyższe i z tego powodu jest polecana do wanien, po której poruszać się będą pojazdy magazynowe i cysterny.

Przetestuj bez opłat

Czy elastyczna wanna wychwytowa jest trwała? Czy można po niej jeździć wózkiem widłowym? Czy faktycznie się tak łatwo składa i przenosi? Zdajemy sobie sprawę, że wybór odpowiedniej wanny wychwytowej nie jest łatwy. Dlatego bezpłatnie umożliwiamy przetestowanie naszego produktu przez 14 dni. Co ważne: testujący nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas użytkowania wanny wychwytowej EFB zgodnie z jej przeznaczeniem.
W dziale “Do Pobrania” znajduje się prosty i przejrzysty formularz zgłoszeniowy.
Zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych doradców i bezpłatne sprawdzenie wytrzymałości elastycznych wanien wychwytowych Exflo!