Wanny wychwytowe


Przepisy, wymagania prawne

W trakcie wielu procesów produkcyjnych wykorzystuje się substancje, które nie są obojętne biologicznie – mogą stanowić istotne zagrożenie dla organizmów żywych i środowiska naturalnego. Aby to zagrożenie zminimalizować stosuje się odpowiednio dobrane wanny wychwytowe. Przepisy, karty charakterystyki (MSDS) oraz wewnętrzne procedury i ich właściwe zaimplementowanie również pomagają właściwe korzystać z substancji niebezpiecznych, które są stosowane w danym zakładzie pracy.

Wanny wychwytowe - przepisy, wymagania prawne

Przechowywanie i magazynowanie substancji niebezpiecznych wiąże się z ryzykiem na wielu płaszczyznach, w związku z tym kwestia odpowiedniego zabezpieczania obecna jest w polskim prawie, w równie wielu obszarach. Poniżej wymieniamy te główne:

  • KARTY CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.  z 2009 r. Nr 178, poz. 1280 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących Dz.U. 2002 nr 63 poz. 572

Ze wszystkich jednoznacznie wynika, że w celu ochrony środowiska i pracowników, podmiot (przedsiębiorca, pracodawca) musi stosować rozwiązania technologiczne mające na celu zapobieganie niekontrolowanym wyciekom substancji niebezpiecznych oraz minimalizowanie skutków takich zdarzeń. W związku z tym obowiązkowe jest stosowanie rozwiązań takich jak m.in.: wanny wychwytowe lub tace ociekowe od momentu gdy substancje oznakowane odpowiednimi piktogramami znajdują się na terenie zakładu lub są używane do wykonania usługi poza jego terenem.

Wanny wychwytowe – korzyści

Elastyczna wanna wychwytowa od Exflo to gwarancja bezpiecznego i skutecznego przeciwdziałania wobec ryzyka niekontrolowanych wycieków w magazynowaniu i użytkowaniu cieczy i substancji niebezpiecznych na terenie firmy. Exflo oferuje produkt, który może być dopasowany na wymiar, łatwy do przewiezienia i złożenia na miejscu. Montaż wanny wychwytowej zajmuje do kilku minut i nie wymaga żadnych narzędzi. Do wanny wychwytowej Exflo może wjechać bezpiecznie wózek widłowy transportujący pojemniki. Współpraca jest szybka, prosta i bezpieczna. Kupujący ma pewność bezproblemowego dostępu do polskiego serwisu. Zespół działu sprzedaży w Exflo, wyposażony w wiedzę z magazynowania substancji niebezpiecznych i certyfikaty auditorów wewnętrznych ISO 14001, służy merytorycznym wsparciem i doradztwem.

Parametry techniczne

Poniżej prezentujemy tabele dla dwóch wersji naszego produktu (podstawowej oraz plus tj. mocniejszej). Tabela odporności chemicznej dotyczy jednakowo dwóch typów membran. Lista związków chemicznych oraz czasu ich kontaktu z membraną wanny wychwytowej EFB jest rozbudowana. Dlatego jeśli nie znajdziecie Państwo pożądanej substancji w tabeli podstawowej, prosimy o kontakt.

Parametry tkaniny Model: EFB BASIC Model: EFB PLUS Zgodność z normą
Masa właściwa 1000g/m2 1365g/m2 Zgodnie z ASTM D 751
Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 400 kg / 5cm 730 kg / 5cm Zgodnie z ASTM D 751
Wytrzymałość na rozciąganie: wątek 380 kg / 5cm 700 kg / 5cm Zgodnie z ASTM D 751
Wytrzymałość na rozdzieranie: osnowa 32 kg 60 kg Zgodnie z ASTM D 751
Wytrzymałość na rozdzieranie – wątek: 25 kg 60 kg Zgodnie z ASTM D 751
Odporność na zimno: – 40°C – 40°C Zgodnie z DIN 53361, ASTM D 2136
Odporność na ciepło: +70°C +70°C Zgodnie z DIN 53361, ASTM D 2136

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ: ZGODNOŚĆ DLA MATERIAŁU ELASTYCZNEGO ZASOBNIKA WANNY WYCHWYTOWEJ EFB

Zgodność dla okresu dwóch lat kontaktu z wymienioną substancją:

Dobra = A;

Słaba = B;

Brak zgodności = C;

( ) = wartość przybliżona

W przypadku wystąpienia oznaczenia B i C możemy zweryfikować substancję pod kątem ilości dób kontaktu z tkaniną zasobnika wanny wychwytowej EFB.Substancja Zgodność
Roztwory wodne
Woda A
2% Solanka chlorku potasu A
10% Solanka chlorku potasu A
Woda morska A
10% Solanka chlorku sodu A
25% Solanka chlorku sodu A
38% Solanka chlorku sodu A
KWASY ORGANICZNE / BEZWODNIKI
50% Roztwór chlorku sodu A
10% Roztworu kwasu octowego (B)
Lodowaty kwas octowy (C)
Bezwodnik octowy (C)
60/40 Kwas octowy / bezwodnik octowy (C)
Kwas akrylowy (C)
KWASY MINERALNE
32% Kwas solny (C)
20% Kwas solny (C)
15% Kwas solny B
Kwas solny / mieszaniny kwasu octowego (C)
ZASADY
50% Roztwór wodorotlenku sodowego A
50% Roztwór wodorotlenku potasu A
50% Roztwór wodorotlenku amonu A
50% Roztwór węglanu potasu A
KOH I mieszaniny potasowo-węglowe A
UTLENIACZE
Nadtlenek wodoru A
Podchloryn sodu A
podchloryn wapnia (A)
Substancja Zgodność
ALKOHOLE / INNE ZW. ORGANICZNE
100% Metanol A
100% Etanol A
100% Izopropanol A
100% Butanol A
Mieszaniny alkoholi A
Alkohole etoksylowany C12 + (A)
Alkohole acetylenowe (tj, alkohol propargilowy) (A)
100% Trietanoloamina (B)
100% Dietanoloamina (B)
100% Monoetanoloamina (B)
70% Chlorek tetrametyloamoniowy (poczwórny) (A)
50% Chlorek tetrametyloamoniowy (poczwórny) (A)
100% Gliceryna A
100% Glikol etylenowy A
100% Glikol dwuetylenowy A
100% Eter monobutylowy glikolu etylenowego (B)
PALIWA I OLEJE
Benzyna B
Nafta oczyszczona A
Olej napędowy A
Ksylen (C)
Toluen C
Benzyna ciężka aromatyczna (HAN) (A
Olej mineralny A
Olej silnikowy A
Uwodorniony olej mineralny, zapłon > 80°C (A)
Olej palmowy (A)
d-Limonen (A)
ANTYUTLENIACZE
Tiosiarczan sodu (A)

PES: Poliester
PCV: Polichlorek Winylu
UV: Ultrafioletowe

Szeroka oferta modeli

Exflo jako producent wanien wychwytowych oferuje klientom zarówno produkty ze swojego katalogu jak i te „szyte na miarę” – ściśle dopasowane do potrzeb klienta. Wanny wychwytowe EFB wykonane są ze specjalistycznej membrany technicznej o wysokiej odporności chemicznej i bardzo dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Model EFB Standard składa się z dwóch elementów: zasobnika oraz osobnych wsporników. Z kolei EFB Compact to wersja gdzie wsporniki są zintegrowane z całością. EFB Mini to natomiast grupa wanien elastycznych, które można łatwo dopasować do półek regałów magazynów chemicznych, itp. Są poręczne, małe i przede wszystkim dzięki zastosowaniu specjalistycznej membrany ich produkcja nie jest kosztowna, ponieważ do jej rozpoczęcia nie jest wymagane utworzenie formy lub wzorca jak w przypadku wanien z twardego tworzywa sztucznego. Szczególną propozycją, jest model IBC Berm, w których duża pojemność (aż 1100 l) zgromadzona jest na małej powierzchni. Dzięki zastosowaniu palety (stalowej lub drewnianej) przemieszczanie pojemników typu IBC jest możliwe wraz z wanną. Odpowiednie wymiary zapewniają 110% wychwytowości.

Wszystkie modele są dostępne w dwóch wersjach: Basic – podstawowej oraz Plus – której parametry mechaniczne są o blisko 70% wyższe i z tego powodu jest polecana do wanien, po której poruszać się będą pojazdy magazynowe i cysterny.