Elastyczne zbiorniki


ppoż, na wodę, nawozy płynne i inne

Magazynowanie cieczy może stanowić wyzwanie, jednak z pewnością bezpiecznym i nie wymagającym dużej ilości czasu oraz formalności rozwiązaniem są zbiorniki elastyczne na wodę, deszczówkę, RSM, gnojowicę. Polski producent zbiorników elastycznych – Exflo oferuje zarówno zbiorniki według standardowego typoszeregu. Istnieje również możliwość wykonania ich zgodnie z potrzebnymi wymiarami i modyfikacjami (np. zwiększenie ilości przyłączy i ich rozmiarów). Wyprodukowane ze specjalnej tkaniny technicznej są wytrzymałe, wodoszczelne i zapewniają bezciśnieniowe przechowanie cieczy, a przy tym są odporne na szereg różnych substancji chemicznych. Materiał, z którego wykonane są zbiorniki jest pokryty specjalnym lakierem, chroniącym przed negatywnym skutkiem promieniowania UV. Wszystkie zbiorniki elastyczne Exflo łączą wspólne cechy: ich wieloletnia trwałości, niskie wymaganie względem podłoża i montaż zajmujący maksymalnie kilkadziesiąt minut.

Zbiorniki wodne do celów przeciwpożarowych

Zbiorniki elastyczne Exflo mogą spełniać swoją role jako przeciwpożarowe zbiorniki wodne a proponowane rozwiązania wpisują się w wymagania normy: PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpożarowa budynków, Przeciwpożarowe zbiorniki wodne, Wymagania ogólne.

Zachowanie zgodności z obowiązującymi normami zapewnia Exflo współpraca z autorytetami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym również ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. W dniu 31.07.2019 SGSP wykonała “Opracowanie wytycznych użytkowania mobilnych zbiorników na wodę produkcji firmy EXFLO sp. z o.o. jako zbiorników przeciwpożarowych”

Zbiorniki przeciwpożarowe Exflo nie wymagają skomplikowanych prac budowlanych i przygotowawczych. Oferowany przez firmę Exflo system elektrycznych mat zabezpiecza wodę w zbiorniku i układzie przed zamarznięciem, nawet w groźnych warunkach zimowych.

Zbiorniki elastyczne Exflo jako wodne zbiorniki przeciwpożarowe mogą być cennym wsparciem również w sezonach występowania susz i podwyższonego zagrożenia pożarem. Po okresie użytkowania w kilkadziesiąt minut mogą zostać złożone i przygotowane do zmagazynowania. Ich cecha mobilności również przyda się na czas remontu zbiornika stacjonarnego, kiedy to zbiorniki Exflo mogą stać się tymczasowym buforem wody.

Exflo oferuje zbiorniki wodne przeciwpożarowe o pojemności: 50, 100, 125, 150, 200, 250 m3

Zbiorniki elastyczne Exflo Waterbase-F jako przeciwpożarowe zbiorniki wodne to:

  • Bezpieczeństwo: zbiornik stanowi kompletny system chroniący wodę przez zamarzaniem i projektowany jest zgodnie z wymaganiami norm (w tym głównie: PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpożarowa budynków, Przeciwpożarowe zbiorniki wodne, Wymagania ogólne)
  • Oszczędność czasu: poprzez brak zaawansowanych prac przygotowawczych i nieskomplikowany montaż
  • Mobilność: możliwość zmiany lokalizacji zbiornika po jego opróżnieniu
  • Oszczędność miejsca: możliwość wykonania zbiorników pod wymiar konkretnego placu czy pomieszczenia
  • Oszczędność finansowa: zbiorniki elastyczne nie wymagają skomplikowanych i długotrwałych prac budowlanych
  • Wsparcie techniczne i serwis polskiego producenta

Oferujemy również możliwość wynajmowania zbiorników elastycznych do celów przeciwpożarowych oraz do magazynowania wody na czas remontu zbiorników głównych

Zbiorniki na rsm

Służą bezpiecznemu przechowywaniu popularnych nawozów płynnych takich jak RSM lub ASL o gęstości do 1,40kg/dm3. Z uwagi na wymagania prawne, zbiorniki przeznaczone dla nawozów płynnych muszą posiadać podwójną ściankę zasobnika lub odpowiednie zabezpieczenie zabezpieczające możliwość wycieku. W przypadku oferty Exflo, dwupłaszczowy magazyn nawozów tworzy następujący zestaw: zbiornik elastyczny Exflo Farmer UAN oraz nieprzesiąkliwa membrana elastyczna, w której umieszcza się zbiornik, tworząc tym samym nieckę lub wannę wychwytową. Taki zbiornik gwarantuje zgodność z „dyrektywą azotanową” oraz innymi wymogami prawnymi. Grafika poniżej przedstawia przykładowe zabezpieczenie zbiornika (membrana wychwytowa jest zaznaczona kolorem zielonym).

Zbiorniki elastyczne Exflo do magazynowania RSM są trwałe, zabezpieczone przed działaniem UV a ich okres żywotności przekracza 10 lat. Standardowe pojemności zbiorników elastycznych Exflo na RSM wynoszą od 1 do 250m3.

Elastyczne zbiorniki na gnojowicę

Model Exflo Farmer to produkty specjalistyczne, wykonane w oparciu o materiały dedykowane dla sektora rolniczego i biogazowego. Specjalna tkanina techniczna, przeznaczona jest wyłącznie do kontaktu z nawozami naturalnymi i pofermentem. Zapewnia to bezpieczne i szczelne ich magazynowanie, które również skutecznie ogranicza emisję gazów i zapachu. Zbiornik elastyczny Exflo Farmer zapewnia magazynowanie nawozów naturalnych zgodne z wymaganiami Dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. (tzw. „Dyrektywa Azotanowa”) oraz polskimi rozporządzeniami obowiązującymi od 26.07.2018 w ramach programu azotanowego.

Zbiornik Exflo Farmer umożliwia również Gospodarstwom Rolnym stworzenie szybkiego, dodatkowego bufora zarówno na swoim terenie jak i w pobliżu terenów docelowego zrzutu gnojowicy. Elastyczne zbiorniki poduszkowe nie posiadają mieszadeł, a odwracanie procesu frakcjonowania się gnojowicy może odbywać się za pomocą m.in.: stworzenia zamkniętego układu pompa-zbiornik.

Zbiorniki na wodę deszczową i nie tylko

Poznaj nasz sposób na szybki i łatwy sposób magazynowania wody: na budowie, w ogrodzie, w lesie lub do celów rolniczych. Exflo-tank to zbiornik do przechowywania wody i zbierania deszczówki. Pusty zbiornik elastyczny zajmuje aż 47 razy mniej miejsca niż tradycyjne puste “twarde” zbiorniki o takiej samej pojemności 2500 litrów. Z łatwością może być przewożony w bagażniku osobowego auta lub schowany na regale w magazynku. Dzięki zastosowaniu specjalnej tkaniny technicznej, zbiornik jest elastyczny i wytrzymały. Może również bezpiecznie przechowywać wodę do podlewania roślin i pojenia zwierząt (materiał posiada atest higieniczny PZH). Zbiorniki na wodę i deszczówkę od Exflo to ciekawa alternatywa. Zapraszamy do zapoznania się z filmem poniżej. Cennik zbiorników znajduje się w dziale “Do Pobrania”.

 

Podstawowe wymagania do montażu

Każdy model zbiorników elastycznych od Exflo to prostota montażu. Zbiornik wymaga rozłożenia na zniwelowanym terenie, o nośności gruntu odpowiedniej do ilości cieczy znajdującej się w zbiorniku w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni. Teren pod zbiornik musi być pozbawiony elementów o ostrych krawędziach. Wyrównanie terenu i utwardzenie można przeprowadzić poprzez naniesienie odpowiedniej podsypki.

Zbiornik dostarczany jest wraz z tkaniną podkładową (poza zbiornikami na nawozy typu RSM), która wzmacnia ochronę przed mikrouszkodzeniami. W praktyce, po uprzednim przygotowaniu powierzchni, zbiornik można ulokować na m.in.: łące, utwardzonym gruncie lub płytach betonowych.

Exflo jako polski producent oferuje dostawę z pełnym montażem lub możliwość jego nadzoru. Gwarantuje to poprawność zamontowania zbiornika i jest szkoleniem z montażu i obsługi dla personelu od strony Zamawiającego.

Exflo oferuje również serwis i mobilne wsparcie techniczne. A to wszystko w konkurencyjnej cenie.