Tymczasowe przeciwpożarowe zbiorniki wodne

Zbiorniki poduszkowe Exflo to doskonałe rozwiązanie jako całoroczne zbiorniki do celów przeciwpożarowych, a ich dostępność w usłudze najmu pozwala przedsiębiorcom szybko zareagować na potrzebę dodatkowego gromadzenia wody. Zbiorniki elastyczne Exflo mogą posłużyć jako zbiorniki zabezpieczające wymaganą ilość wody ppoż podczas prac budowlanych czy rozbudowy i modernizacji istniejącego systemu. W “poduszkach” Exflo może zostać zmagazynowane do kilku tysięcy metrów sześciennych wody podczas napraw czy przeglądów istniejących zbiorników ppoż.

Elastyczne zbiorniki poduszkowe Exflo mogą pełnić pełnoprawną funkcję buforów wody przeciwpożarowej zgodnie z Normą PN-B-02857 Ochrona Przeciwpożarowa Budynków, Przeciwpożarowe zbiorniki wodne, Wymagania ogólne. Wskazuje na to również wykonane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie “Opracowanie wytycznych użytkowania mobilnych zbiorników na wodę produkcji firmy EXFLO sp. z o.o. jako zbiorników przeciwpożarowych” z dnia 31.07.2019.

Oferujemy również magazynowanie wody w naziemnych, modułowych zbiornikach otwartych. Jeden z podstawowych modułów zbiornika ma pojemność 1400m3, istnieje możliwość zmian jego długości, szerokości i wysokości napełnienia.

Korzyści ze współpracy z Exflo:

W ramach usługi tymczasowych zbiorników przeciwpożarowych oferujemy: