Przenośne ekrany akustyczne – redukcja hałasu na budowie

Redukcja hałasu na budowie: tymczasowe ekrany akustyczne (wynajem)

Prowadzenie prac budowlanych i wiertniczych w pobliżu stref mieszkaniowych to wyzwanie dla każdej inwestycji. Określone w rozporządzeniu dopuszczalne normy hałasu muszą zostać dotrzymane, inaczej grozi to koniecznością wstrzymania prowadzonych prac i ukaraniem hałaśliwego podmiotu generującego hałas (od kar finansowych do kar pozbawienia wolności w skrajnych przypadkach). Aby temu zapobiec zaleca się wykonanie profesjonalnej analizy akustycznej (najlepiej przez akredytowane laboratorium), która wskaże m.in: miejsca ustawienia ekranów, ich długość i wysokość.

Firma Exflo oferuje stworzenie tymczasowych ekranów akustycznych w miejscach prowadzenia prac budowlanych, zapewniając wynajem mat dźwiękochłonnych Exnoiser wraz z niezbędnymi elementami konstrukcji. Możemy również kompleksowo zająć się redukcją hałasu.

W ramach usługi redukcji hałasu na budowach oferujemy:

Korzyści ze współpracy z Exflo: