Zbiorniki elastyczne Exflo w opracowaniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, w lipcu 2019 roku, przygotowała opracowanie dotyczące wytycznych użytkowania mobilnych zbiorników Exflo jako zbiorników przeciwpożarowych.

“Opisane w opracowaniu zastosowanie mobilnych zbiorników na wodę do celów przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, jest rozwiązaniem innowacyjnym poszerzającym możliwości techniczne spełnienia warunków zaopatrzenia w wodę na terenach bez infrastruktury wodociągowej lub tych terenach gdzie ta infrastruktura nie zapewnia parametrów określonych w przepisach i normach przeciwpożarowych. Jest to również bardzo dobre rozwiązanie na terenach leśnych. Zbiorniki mogą funkcjonować niezależnie od infrastruktury jako pojedyncze lub zespoły zbiorników.”

Czas potrzebny do przygotowania zbiornika o pojemności 200m3 do napełniania to jedyne 30 minut! W przypadku wariantu ppoż i dodatkowej instalacji czas ulega wydłużeniu, jednak i tak robi wrażenie. Znacznie skraca szereg prac budowlanych. Do tego wystarczy odpowiednie, zniwelowane podłoże oraz doprowadzenie zasilania do zabezpieczenia przed zamarznięciem. W krajowej branży “ppoż” to spora nowość na rynku.

Dodatkowo, posiadając rozbudowaną bazę mobilnych zbiorników, świadczymy usługę tymczasowego magazynowania wody do celów przeciwpożarowych.

26 maja 2020