Baza  wody procesowej pośrodku lasu, ponad 400m n.p.m.

Dukla - zbiorniki na wodę

Niedaleko podkarpackiej miejscowości Dukla, miał miejsce jeden z najgłębszych odwiertów w tym czasie w Polsce. Plac roboczy znajdował się ponad 400m n.p.m, w otoczeniu lasu, bez dostępu do jakiejkolwiek infrastruktury, poza utwardzonymi, gruntowymi drogami dojazdowymi.

Exflo uczestniczyło w dwóch projektach, związanych z odwiertami  “Dukla”. W pierwszym zapewniliśmy mobilne zbiorniki poduszkowe (cztery o pojemności 200m³ każdy). W drugim nasz zakres odpowiedzialności został poszerzony o zapewnienie dostaw wody, jej magazynowanie oraz transfer z wydatkiem nie mniejszym niż 11m³/min.

Nasze zbiorniki, dostarczone jednym autem (tzw. “solówką”), zostały ustawione w miejscu pozbawionym infrastruktury wodociągowej.  “Poduszki” Exflo były zasilane wodą dowożoną beczkowozami celem stworzenia buforu wody procesowej. 

Jest to kolejny przykład, jak technologia zbiorników elastycznych może być przydatna w miejscach, o ograniczonym dostępie do dużych zasobów wodnych.

Zbiornik na wodę

Zbiornik na wodę

Terminy realizacji: lipiec 2014, lipiec 2019