Tymczasowy ekran akustyczny o długości 500 metrów

Ekrany dźwiękochłonne Miłosław

Plac odwiertu “Miłosław” został zlokalizowany niedaleko zabudowań mieszkalnych, przy miejscowości o tej samej nazwie. Oznaczało to, że inwestor projektując wpływ swoich działań na środowisko, będzie musiał uwzględnić rozwiązania mające na celu redukcję hałasu generowanego przez plac wiertni.

Przedsiębiorstwo, które wygrało postępowanie przetargowe ogłoszone przez PGNiG, wybrało technologię mat akustycznych Exnoiser, montowanych  na konstrukcji wykonanej z rusztowań.

Po wcześniejszych konsultacjach i pracach projektowych, przygotowaniu terenu oraz umieszczeniu płyt betonowych służących jako balast, wzniesiono ekran. Finalna konstrukcja ma łącznie 500 metrów długości oraz 6 metrów wysokości. Ograniczenia mocy fal dźwiękowych “pilnuje” ponad 1200 mat dźwiękochłonnych Exnoiser, wykonanych w dwóch kolorach. Podział na kolory: szary i zielony, pozwala na optyczne rozróżnienie pochodzenia mat, gdyż zielone są własnością Exflo a szare klienta realizującego zamówienia dla Inwestora.

Czas montażu konstrukcji oraz mat zajął wykonawcy do blisko trzy tygodnie. 

Wzniesiony, tymczasowy ekran akustyczny z użyciem mat Exnoiser od Exflo, to jedna z największych realizacji redukcji hałasu w tej części Europy. Zazwyczaj tego typu inwestycje, pozwalają na redukcję poziomu hałasu od 17 do 22 dB.