Jaki zbiornik na deszczówkę wybrać

28.09.2020
Na rynku są dostępne dwa rodzaje zbiorników przeznaczonych na zbieranie deszczówki naziemne i podziemne. Wybór wielkości i konkretnego modelu będzie uzależniony m.in. od warunków panujących na danej posesji i zapotrzebowania na wodę, a także samego pomysłu na wykorzystanie wód opadowych i roztopowych.

Jaki zbiornik na deszczówkę wybrać?

Zbiornik retencyjny na wodę deszczową

Dane przytaczane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” mówią, że w Polsce przypada 1600 m³ wody rocznie na osobę, co jest wielkością niewiele większą niż w Egipcie. Pod tym względem znajdujemy się na jednej z końcowych pozycji wśród krajów europejskich. Centralne regiony kraju są zagrożone pustynnieniem. Mała retencja stała się koniecznością. Proste sposoby na gromadzenie wody w okolicy pozwalają zatrzymać lub spowolnić spływ wód. Należą do nich m.in.: budowa niewielkich zbiorników, oczek wodnych i stawów. Niniejszy artykuł pokrótce przybliży zasady nowego programu „Moja woda” oraz pomoże odpowiedzieć na często stawiane dzisiaj pytanie, jaki zbiornik na deszczówkę wybrać?

Nowy program „Moja Woda”

Nad Wisłą odzyskujemy jedynie 6,5% wód opadowych, co stawia nas w ogonie państw europejskich. Dla porównania w Hiszpanii wskaźnik retencji wynosi 45%.
Program „Moja woda” wszedł w życie w lipcu 2020 r. Wysokość dotacji została określona na maksymalnym poziomie 5000 złotych na jedno przedsięwzięcie i może ona stanowić do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji retencyjnej i jej wykonania. Okres trwałości inwestycji musi wynosić nie mniej niż 3 lata od daty jej zakończenia.
„Moja Woda” i zbieranie deszczówki budzą ogromne zainteresowanie, już po 2 miesiącach pula 100 mln złotych przeznaczonych na dotację została wyczerpana. Ministerstwo Klimatu zapowiada, że zostaną rozpatrzone wszystkie wnioski złożone do końca września br., i informuje, że już na początku przyszłego roku ruszy nowy nabór Dotowanie ma być kontynuowane do 2024 r.

Jak otrzymać dotację i jak złożyć wniosek na instalację do zbierania wody opadowej i roztopowej?

Beneficjentami programu zostali właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej. Wnioski składa się do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska drogą elektroniczną lub w przypadku braku podpisu elektronicznego drogą elektroniczną i pocztową – należy dodatkowo wysłać papierowy wniosek.
Inwestycja może obejmować:

  • instalację rozsączającą;
  • elementy do nawadniania i innego wykorzystania zebranej deszczówki;
  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien;
  • zbiornik na deszczówkę

Jaki zbiornik na deszczówkę wybrać?

Na rynku są dostępne dwa rodzaje zbiorników przeznaczonych na zbieranie deszczówki naziemne i podziemne. Wybór wielkości i konkretnego modelu będzie uzależniony m.in. od warunków panujących na danej posesji i zapotrzebowania na wodę, a także samego pomysłu na wykorzystanie wód opadowych i roztopowych.

Naziemny zbiornik na deszczówkę zajmuje przestrzeń użytkową, dlatego znajdzie zastosowanie raczej na większych działkach, umieszcza się go bezpośrednio przy budynku. Jego zadaniem jest gromadzenie wody wypływającej z rur spustowych.

Podziemny zbiornik zostaje wkopany poniżej linii przemarzania gruntu, dzięki czemu nie występuje problem zamarzania cieczy zimą, a przestrzeń użytkowa nie zostaje ograniczona. To idealny wybór dla małych podwórek i wszystkich, którzy cenią sobie przestrzeń. Zbiornik, beczka na deszczówkę wkopany w ziemię również gromadzi wodę spływającą bezpośrednio z rur spustowych, jednak w tym wypadku rekomendowane jest założenie dodatkowych filtrów, które zatrzymają wszelkie zanieczyszczenia.

Wielkość zbiornika na deszczówkę

Przy wyborze zbiornika retencyjnego do dyspozycji inwestora pozostaje cała gama pojemności. Od zazwyczaj 750 l do nawet 2000 l dla pojedynczej beczki. Jeżeli to nie wystarcza lub użyteczność danej całkowitej pojemności budzi jakiekolwiek wątpliwości można zdecydować się na systemy modułowe. Oznacza, to możliwość łączenia i doboru optymalnej wielkości. Warto jednak pamiętać, że dofinansowanie w programie „Moja Woda” obejmuje zbiorniki o pojemności minimum 2000 litrów. Zbiornik na deszczówkę może być systemem dużych i mniejszych naczyń połączonych. W przypadku zbiorników naziemnych dostępnych jest kilka technologii, m.in.: pojemniki z polietylenu lub elastyczne zbiorniki ze specjalnej tkaniny PVC.

Sposób napełniania zbiornika na deszczówkę

Wyżej wspomniano już, że naziemnie zbiorniki najczęściej napełniane są bezpośrednio z rur spustowych, ale to nie jest jedyne rozwiązanie. Ręczne zbieracze klapowe zamontowane na rurach umożliwiają decydowanie o tym, gdzie kierowana jest woda. Chronią przed przepełnieniem zbiornika i niekontrolowanym wypływem cieczy. Ich alternatywą są zbieracze wirowe, bezobsługowe, które wykorzystują wirowy ruch wody w rurach, z reguły zaopatrzone są w dodatkowe filtry. Bezobsługowość sprawia, że doskonale sprawdzają się przy podziemnych zbiornikach na deszczówkę, lub takich umieszczonych w piwnicach, gdzie przepełnienie może stanowić duży problem i wiązać się z równie dużymi kosztami.

Zbiornik na deszczówkę to same korzyści

Ilość wody, którą możemy zgromadzić w ciągu roku w zbiorniku to ok. 60 % wody opadowej. Przekłada się to na realne oszczędności w utrzymaniu trawnika czy całego ogrodu. Ale można pójść jeszcze dalej i korzystając z dotacji stworzyć taki system odzyskiwania deszczówki, który przy odpowiedniej modyfikacji instalacji, umożliwi jej wykorzystywanie np. przy praniu i spłukiwaniu toalet. Wtedy kalkulacja finansowa stanie się jeszcze bardziej korzystna, a słuszność decyzji o wyborze zbiornika na deszczówkę i zbieraniu jej na potrzeby gospodarstwa domowego, oczywista.

Przemysław Domagalski

Prezes Exflo Sp. z o.o., regularny uczestnik szkoleń i warsztatów z zakresu magazynowania substancji niebezpiecznych, certyfikowany auditor wewnętrzny ISO 14001, współtwórca praktycznych produktów wspomagających ochronę środowiska.