01.06.2023
Producent, który może wykazać się uzyskaniem świadectwa dopuszczenia przez CNBOP-PIB jest zobligowany do zapewnienia odpowiednich procesów oraz wyposażenia, gwarantującego powtarzalną jakość. Odpowiednia organizacja takiego przedsiębiorstwa przekłada się zatem na wyrób, który spełni stawiane przed nim wymogi prawne i zapewni ochronę bezpieczeństwa zdrowia ludzi i mienia.

Zbiornik przeciwpożarowy – dlaczego istotne jest posiadanie świadectwa CNBOP-PIB?

Zbiornik przeciwpożarowy – dlaczego istotne jest posiadanie świadectwa CNBOP-PIB

Woda to podstawa

Odpowiednie magazynowanie wody to jeden z najważniejszych ogniw ochrony przeciwpożarowej. Poprawnie obliczone zapotrzebowanie, oznakowanie i łatwy dostęp do zbiorników, zabezpieczenie przed zamarzaniem oraz sama jakość wody (pozbawiona zanieczyszczeń i elementów takich jak plastikowe torby czy liście) to najczęściej wymieniane aspekty na konferencjach branżowych przez przedstawicieli Straży Pożarnej.

Wymagania prawne dotyczące wyposażenia zbiorników przeciwpożarowych są stosunkowo konkretnie zdefiniowane w Polsce (szerzej można poczytać o nich m.in: w artykule “Zbiorniki przeciwpożarowe – wymagania, normy i zastosowanie” ). Organ odbierający zbiornik kontroluje pod kątem prawnym, normatywnym i praktycznym poprawność jego wykonania, dopuszczając również możliwość odstępstwa z przyczyn np. technicznych czy użytkowych. Najważniejsze jest oczywiście zapewnienie ostatecznie najwyższej możliwej ochrony przeciwpożarowej.

Rola CNBOP

Rola CNBOPWyrób, który posiada certyfikat, wyniki badań czy dokumentację wzmacnia pewność, że od strony technicznej przyczyni się najwyższego, możliwego bezpieczeństwa. Jednym z takich “certyfikatów” jest świadectwo dopuszczenia wydawane przez CNBOP-PIB. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy jest instytutem badawczym PSP, którego misją jest działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego Państwa, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, inżynierii środowiska, a także ochrony ludności. To właśnie CNBOP-PIB bada i dopuszcza wyroby takie jak zbiorniki, (oraz kontroluje ich producentów), które odpowiadają za “zapewnienie bezpieczeństwa publicznego lub ochronę zdrowia i życia oraz mienia” do użytkowania przez jednostki straży pożarnej.

Zbiornik przenośny na wodę jako zbiornik całoroczny

Zbiornik Exflo Waterbase F uzyskał świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB jako zbiornik przenośny na wodę, tym samym potwierdzając przydatność do zapewnienia bezpieczeństwa i wykorzystania przez służby Straży Pożarnej. Warty uwagi jest fakt, że ten sam zbiornik Waterbase F, po dodaniu kilku elementów zewnętrznych (bez zmian w konstrukcji) może pracować przez cały rok, nawet w warunkach zimowych (grafika poniżej).

 1. Woda
 2. Płaszcz zbiornika
 3. Termoizolacja
 4. Okrycie zbiornika
 5. Zawór odpowietrzający
 6. Odpowietrzenie – kolanko przelewowe
 7. Przyłącze napełniające
 8. Przyłącza poborowe z zestawem ochrony zaworu
 9. Maty grzejne z czujnikiem temperatury
 10. Rozdzielnica
 11. Podsypka piaskowa
Budowa zbiornika elastycznego na wodę

Droga do Świadectwa CNBOP-PIB

Nasz proces tworzenia wyrobu, który uzyska świadectwo dopuszczenia, trwał praktycznie prawie rok. Dużo pomogło nam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży zbiorników elastycznych oraz współpraca z wymagającymi klientami (procedury i zasady QHSE). Okres przed badaniem CNBOP obejmował m.in:

 • konsultacje z rzeczoznawcami, strażakami, dostawcami komponentów
 • inwestycje w zaplecze produkcyjne oraz urządzenia i przyrządy kontrolne
 • projektowanie, produkcję i testy zbiorników
 • zmiany organizacyjne, procedury i procesy firmowe

Uzyskanie świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB dla produkowanych przez Exflo zbiorników składało się z dwóch końcowych etapów:

 1. Badania Wyrobów w Laboratorium CNBOP-PIB (w tym ocenę dokumentacji): pozytywny wynik badania oznacza zgodność z wymaganiami, bezpieczeństwo i odpowiednią szczelność wyrobu
 2. Oceny Warunków Techniczno-Organizacyjnych (WTO): sprawdzenie wielu aspektów, które składają się na to aby każdy zbiornik wysyłany z naszej firmy był tak samo wykonany i równie bezpieczny
Test szczelności zbiorników w Exflo

Kontrola CNBOP-PIB: jak kontroluje się WSZYSTKO

Zespół auditorów CNBOP-PIB przeprowadził kontrolę – ocenę WTO ściśle weryfikując jak w Exflo działają następujące obszary:

 • Funkcjonowanie zakładu produkcyjnego;
 • Organizacja produkcji;
 • Struktura organizacyjna, odpowiedzialność i uprawnienia;
 • Reklamacje;
 • Kompetencje i szkolenia personelu;
 • Gospodarka dokumentami normatywnymi;
 • Oględziny produkowanych wyrobów
  Dokumentacja konstrukcyjna wyrobu/ów;
 • Zakupy i kontrola dostaw;
 • Kontrola i badania w trakcie produkcji;
 • Kontrola i badania wyrobu gotowego;
 • Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego;
 • Obsługa, przechowywanie, pakowanie, znakowanie wyrobów;
  Identyfikowalność wyrobów;

Przez dynamiczny rozwój w ostatnich latach, celowo nie wprowadzaliśmy systemu ISO w Exflo, starając się wypracować możliwe najlepsze procesy dla organizacji pracy i zapewnienia najwyższej, możliwej jakości. Stworzyliśmy system, który jest zgodny z naszą filozofią przedsiębiorstwa a jednocześnie zapewnił spełnienie wysokich wymagań oceny WTO przez auditorów CNBOP-PIB. System organizacji pracy w Exflo w praktyce obejmuje m.in:

 • Księgę QHSE i ponad 20 stron kart procesów
 • Zdefiniowane procesy i odpowiedzialność
 • Badania i kontrole dostaw
 • Ściśle określone etapy produkcji, nadzoru i kontroli wyrobu
 • Rejestrowane przeglądy i kontrole wyposażenia niezbędnego do produkcji oraz pomiarów
 • Archiwizację danych do 10 lat, umożliwiających analizę czynników wpływających na jakość wyrobu.

Od strony naszej, czyli producenta oznacza to pełną kontrolę nad ścieżką, w której po konsultacjach z doradcą Exflo, “wirtualne” zamówienie przekształca się w procesy i komponenty, aby finalnie stać się zbiornikiem na wodę do użytku dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. Ścieżka powstania zbiornika wcale nie jest taka krótka. Sam proces produkcyjny zbiornika Exflo Waterbase F to m.in:

 • 40 w pełni kontrolowanych etapów produkcji
 • 11 w pełni kontrolowanych etapów pakowania
  nawet
 • 10 kontroli ciśnieniowych podczas produkcji wyrobu (poszczególne etapy produkcji kończone są kontrolami aby wyeliminować wystąpienie błędów urządzeń, komponentów czy operatorów)

Exflo pionierem

Producent, który może wykazać się uzyskaniem świadectwa dopuszczenia przez CNBOP-PIB jest zatem zobligowany do zapewnienia nie tylko odpowiednich procesów ale również wyposażenia, gwarantującego powtarzalną jakość. Odpowiednia organizacja takiego przedsiębiorstwa przekłada się zatem na wyrób, który spełni stawiane przed nim wymogi prawne i zapewni ochronę bezpieczeństwa zdrowia ludzi i mienia.

Exflo® jest pierwszą firmą w historii Polski i instytutu CNBOP-PIB, która uzyskała świadectwo dopuszczania dla zamkniętych, przenośnych zbiorników na wodę.

Świadectwo dopuszczenia zarejestrowane pod nr 4983/2023

Przemysław Domagalski

Prezes Exflo Sp. z o.o., regularny uczestnik szkoleń i warsztatów z zakresu magazynowania substancji niebezpiecznych oraz konferencji dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Certyfikowany auditor wewnętrzny ISO 14001, współtwórca praktycznych produktów wspomagających ochronę środowiska, logistykę oraz ochronę przeciwpożarową.