Ochrona ppoż - slider

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa to wszelkiego typu działania, które mają na celu ochronę środowiska, życia i zdrowia ludzi przed pożarami, ale również klęskami żywiołowymi lub miejscowymi zagrożeniami. Nasze produkty, takie jak zbiorniki na wodę, zapory przeciwpowodziowe czy wanny wychwytowe, pomagają zwalczać powyższe zagrożenia.

Zbiorniki przeciwpożarowe

Zbiorniki przeciwpożarowe na wodę stosowane są tam, gdzie nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości wody gaśniczej. Nasze elastyczne produkty pozwalają na gromadzenie wody na każdym, płaskim terenie i bez pozwolenia na budowę. Są wytworzone ze specjalnej, wytrzymałej na rozciąganie, tkaniny technicznej, dzięki czemu można je w szybki i prosty sposób rozłożyć. Montaż zajmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu minut – zależy od pojemności zbiornika. Dzięki zastosowaniu specjalnych mat grzewczych zbiorniki mogą przechowywać wodę przez cały rok, nawet w trudnych i mroźnych warunkach pogodowych.

Zapory przeciwpowodziowe

W celu zwalczania powodzi oraz ochrony terenów przed podtopieniami, posiadamy w swojej ofercie mobilne zapory przeciwpowodziowe. Przeprowadziliśmy już kilka testów z wybranymi jednostkami PSP i OSP, co daje nam gwarancję, że nasz produkt jest przygotowany do trudnych warunków, panujących podczas zagrożenia powodzią. Jedna zapora przeciwpowodziowa zastępuję kilkadziesiąt worków z piaskiem! Wystarczy tylko umieścić ją w odpowiednim miejscu i napełnić wodą. Po wykorzystaniu osuszamy produkt, składamy i odkładamy do magazynowania.

Wanny wychwytowe

Ochrona przeciwpożarowa to również walka z miejscowymi zagrożeniami, takimi jak kolizje czy wypadki drogowe. Podczas takich zdarzeń dochodzi często do wycieków substancji typu oleje, różnego rodzaju płyny czy benzyny. W takiej sytuacji skutecznym rozwiązaniem jest wykorzystanie elastycznych wanien wychwytowych, które rozkłada się w kilka minut. Są odporne na wybrane substancje niebezpieczne, a wytrzymały materiał o gramaturze 1365 g/m² pozwala na ich swobodne wykorzystanie.